Om Automatloven

Automatloven fra 2000 er blevet revideret og vil træde ikraft løbet af 2011

Der vil blive udstedt nogle ny retningslinier, med en del ændringer, vi følger sagen nøje

Spillemyndigheden skal have indberettet tal fra Automater hver dag, dette varetages af TDC og NRGi som også sender oplysningerne til vores EDB for videre behandling af afregninger –beregning af afgifter – udlodning – statestikker m.v.

Dette system er under løbende udvikling, og bliver tilpasset de ændrede krav, bla. opdatering af programmer online.

Her i spørgsmål til lovgivningen kan i altid kontakte Automat Fyn A/S

 

Automat Fyn A/S | Tagtækkervej 1, 5230 Odense M - DK | Tlf.: 63150101